Banner

NAVO: Bondgenootschap slagvaardiger op Ethernet

Nu informatie aanvragen

Overzicht

Voor de NAVO is het van vitaal belang dat informatie snel en veilig kan worden uitgewisseld, zowel voor operationele ondersteuning als voor politieke besluitvorming. Daarom zocht de NAVO naar een veilig, geavanceerd netwerk van een betrouwbare en wereldwijd aanwezige provider, die ook nog eens de flexibiliteit van Ethernet-georiënteerde technologie kon bieden.

De afgelopen tien jaar koos de NAVO driemaal voor BT als leverancier van het WAN-netwerk, na een stevige concurrentiestrijd met andere aanbieders. Voor Malcolm Green, leider van het team dat wereldwijd verantwoordelijk is voor ondersteuning van de NAVO-operaties, heeft BT opnieuw bewezen dat het veel meer levert dan veilige technologie.

Het Ethernet-netwerk dat BT levert is van vitaal belang voor onze dagelijkse operaties. En het is ook cruciaal voor onze Connected Forces en Smart Defence programma’s, waarbij onze focus zal verschuiven van operationele inzet naar operationele paraatheid.”
- Malcolm Green, Hoofd Network Communications Infrastructure Team (CAT9), NATO Communications and Information Agency

Uitdaging

NAVO fundeert IT-transformatie op BT Ethernet Connect netwerk

De NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) is een bondgenootschap van 28 landen dat tot doel heeft vrede en veiligheid van zijn lidstaten te garanderen. De NAVO heeft zijn hoofdkantoor in Brussel en bepleit vreedzame oplossingen van problemen en conflicten, maar kan zonodig ook militaire middelen inzetten. Informatie en NAVO-interne uitwisseling van informatie zijn van cruciaal belang voor de taakuitvoering en de politieke besluitvorming, nu en in de toekomst. Een flexibel en streng beveiligd netwerk is essentieel om die behoeften te ondersteunen.

Sinds de NAVO ruim tien jaar geleden besloot de transportlaag van zijn netwerk uit te besteden, fungeert BT als belangrijkste leverancier van netwerkdiensten voor de organisatie. In die periode vonden er vier migraties naar nieuwe netwerktechnologieën plaats, waarbij de transportdiensten steeds ongestoord doorgang vonden. Bij de jongste technologische vernieuwingsslag wilde de NAVO zijn bestaande point-to-point huurlijnnetwerk vervangen door een Ethernet-georiënteerd netwerk.

Malcolm Green, hoofd van het Network Communications Infrastructure Team (CAT9) van de NAVO, vertelt: “Na een internationale aanbesteding en zorgvuldige afweging van alle opties kozen we opnieuw voor BT, op grond van hun uitgebreide kennis van onze operaties. BT begrijpt de risico’s en weet hoe we werken. En er is groot wederzijds vertrouwen. En, belangrijker nog, de aanbieding van BT voldeed aan al onze eisen, tegen de scherpste prijs.”

Oplossing

De oplossing van BT is gebaseerd op Ethernet Connect, een intelligente netwerktechniek die is toegesneden op grote organisaties die hun IP-architectuur in eigen beheer willen houden en zelf willen kunnen ontwikkelen. De oplossing omvat ook BT Ethernet Connect E-Line voor virtuele verbindingen die beveiligde bandbreedte verschaffen voor bedrijfskritische applicaties tussen sites.

De netwerktransitie startte met een succesvolle proefimplementatie van Ethernet Connect op vier sites. Daarna volgde de rollout op 60 sites in de 28 lidstaten. Die duurde negen maanden en verliep zonder serviceverstoring. De bandbreedtes lopen van 10Mbps tot 10Gbps, afhankelijk van de eisen van de betreffende sites. BT draagt verantwoordelijkheid voor de end-to-end connectiviteit, dus ook voor de ‘last-mile’-verbindingen die verzorgd worden door lokale serviceproviders. Deze providers hebben stuk voor stuk aangetoond dat ze aan de stringente servicenormen kunnen voldoen.

De service van BT omvat inkoop, installatie en onsite onderhoudsservices voor edge-routers alsmede proactieve netwerkmonitoring en performance-rapportage op basis van een uitgebreide en nauwkeurig gedefineerde set Service Level Agreements. Aanspreekpunten bij BT zijn een speciaal aangestelde relatiemanager en een contractmanager, die volledig beschikbaar zijn om de operationele behoeften van de NAVO te ondersteunen.

“De transitie werd uitstekend aangestuurd,” bevestigt Malcolm Green. “Er was soms wat oponthoud, maar dat is begrijpelijk gezien de complexiteit rond beveiliging, sitetoegang en het simpele feit dat veel van onze militaire locaties lastig bereikbaar zijn. Maar wat er ook gebeurde, BT hield ons altijd op de hoogte.”

Waarde

Met het nieuwe BT Ethernet Connect netwerk beschikt de NAVO over een snellere, meer flexibele basisinfrastructuur, tegen zo’n vijf procent lagere kosten. En het vormt de basis voor continue modernisering. Malcolm Green legt uit: “De bouw van het nieuwe BT netwerk is een wezenlijke stap in het IT-moderniseringsprogramma van de NAVO. Hierbij gaan we geleidelijk over van een gedistribueerd naar een gecentraliseerd model, wat aanzienlijke efficiencyvoordelen oplevert.”

Het volledig geconvergeerde netwerk ondersteunt alle commando- en controletaken van de NAVO en ook alle politiek overleg. Zo kunnen er afzonderlijke dataverbindingen worden gemaakt tussen NAVO-locaties en functies over alle 28 lidstaten, en communicatieverbindingen voor overlegbehoeften tussen het Brusselse hoofdkwartier en de diverse hoofdsteden. Het netwerk ondersteunt het complete gamma multimediaservices, inclusief spraak-, data- en videocommunicatie, en ook beeldtoepassingen, zoals videostreaming vanaf locatie bij oefeningen en verkenningsoperaties.

“Met het nieuwe BT netwerk maken we de overstap van een veelheid aan netwerken naar een meer geconsolideerde omgeving, waarbij we bestaande diensten ontdubbelen door ze te delen, wat de NAVO kostenbesparingen oplevert,” aldus Malcolm Green.

Door de diensten op de netwerktransportlaag uit te besteden aan BT hoeft de NAVO aanzienlijk minder in vernieuwing te investeren dan bij eigendom en eigen beheer van het transportnetwerk het geval zou zijn. Er kan nu ook veel soepeler en slagvaardiger worden ingespeeld op veranderende eisen en omstandigheden, zoals de nieuwe commandostructuur van de NAVO, en op wisselende gebruikersbehoeften. En het is nu bijvoorbeeld mogelijk om het netwerk vaker een upgrade te geven om in de pas te blijven lopen met technologische ontwikkelingen. Bovendien biedt de volledig beheerde service de NAVO ruimte om de eigen IT-organisatie in te zetten op netwerkbeveiliging om de toenemende cyberdreiging het hoofd te kunnen bieden.

“De samenwerking met BT levert ons een schat aan kennis en ervaring op,” stelt Malcolm Green. Dat betreft vooral de ervaring die BT opdeed bij het bouwen en uitrollen van het eigen mondiale IP-netwerk, en bij veel soortgelijke grootschalige projecten voor andere klanten in de publieke en private sector. “We ervaren BT als zeer deskundig en klantgericht,” besluit Malcolm Green, “en het nieuwe netwerk presteert exact volgens onze verwachtingen.”

Belangrijkste diensten

  • BT Ethernet Connect global
  • BT Ethernet Connect E-Line
  • BT Service Management

Bronnen

Case study

NATO case study

PDF-946 KB