BT draagt bij aan veilig verloop Nucleaire Top

BT draagt bij aan veilig verloop Nucleaire Top

Nu informatie aanvragen

Overzicht

Ministerie van Buitenlandse Zaken zorgt met cybersecurity-expertise van BT voor veilige Nucleaire Top

Als 5000 mensen, waaronder 58 wereldleiders en vertegenwoordigers van de Verenigde Naties, de Europese Commissie, de Europese Unie en Interpol samenkomen, moet de beveiliging perfect zijn geregeld.

De opdracht voor Han-Maurits Schaapveld, verantwoordelijk voor de organisatie van de derde Nuclear Security Summit 2014 in Den Haag, omvatte niet alleen de beveiliging tijdens de top zelf, maar ook de cybersecurity. Han-Maurits kon daarbij steunen op de ervaring en expertise van BT, wat resulteerde in een veilig en succesvol verlopen evenement.

We waren heel blij dat BT bereid was zijn enorme expertise op het vlak van cybersecurity met ons te delen. Vooral de ervaringen die BT opdeed tijdens de Olympische Spelen van Londen in 2012 waren cruciaal. De consultancy-ondersteuning van BT Advise bleek van enorme waarde, en ook de communicatiediensten van BT functioneerden perfect.”
- Han-Maurits Schaapveld, Hoofd Nuclear Security Summit 2014, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Beveiliging cruciaal tijdens topbijeenkomst

Tijdens een toespraak in Praag in 2009 noemde de Amerikaanse president Barak Obama nucleair terrorisme “een van de grootste bedreigingen voor de internationale veiligheid”, om vervolgens het initiatief te nemen voor de Nuclear Security Summit in Washington in 2010, gevolgd door die van Seoul in 2012.

De derde Nucleaire Top, in 2014, vond plaats in Den Haag en werd georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Aanwezig waren 58 wereldleiders, 5000 afgevaardigden en 2000 journalisten. Gezien het gevoelige onderwerp en de status van de deelnemers diende de beveiliging perfect te worden geregeld. Niet alleen de fysieke, maar ook de digitale beveiliging, vooral rond de website van de top, waarop ook de cruciale registratieportal draaide.

Martijn de Graaf, medewerker van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en verantwoordelijk voor de IT en telecommunicatie tijdens de top, licht toe: “We gingen graag te rade bij partijen die ervaring hadden met dergelijke grootschalige evenementen. Dus toen BT aanbood haar kennis en inzichten van de Olympische Spelen van Londen in 2012 met ons te delen, accepteerden we dat graag.”

Vertrouwelijke voorlichting ambtelijke top

De informatie-uitwisseling vond plaats in Groot-Brittannië. BT stelde een tweedaags programma samen dat de Nederlandse delegatie maximaal rendement zou opleveren. Daarbij ging het niet alleen om cybersecurity, maar om alle aspecten van veiligheid en beveiliging rond internationale evenementen.

Tijdens de eerste bijeenkomst op het hoofdkantoor van BT waren beveiligingsexperts van BT en vertegenwoordigers van de Britse regering aanwezig. Op de tweede dag bracht de delegatie een bezoek aan het cybersecuritycentrum van BT in Sevenoaks. Naast een toelichting op de wereldwijde expertise en oplossingen van BT werden er opnieuw diepgaande besprekingen gevoerd, terwijl BT ook een uiteenzetting gaf over de beveiliging tijdens de Spelen van 2012 en over het beveiligingsbeleid in haar dagelijkse bedrijfsvoering.

Martijn de Graaf herinnert zich: “We leerden geweldig veel in die twee dagen. Sommige zaken bevestigden onze ideeën, maar er waren ook aspecten die we wellicht niet goed genoeg doordacht zouden hebben, of zelfs over het hoofd hadden kunnen zien. De ontmoeting was zonder meer van onschatbare waarde.”

Virtuele, fysieke en adviserende bijdragen

Een van de opdrachten was de opzet van de website van de Nucleaire Top, met de registratieportal voor de deelnemers. “Gezien de relatie die we inmiddels hadden opgebouwd, kozen we BT voor de levering van veilige verbindingen met de registratieportal en verzorging van een continue monitoringservice tegen cyberdreigingen, zoals DDoS-aanvallen,” zegt Martijn de Graaf.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg BT ook om een kritische doorlichting van het ICT-projectplan voor de top. Naast een kritische analyse van het ICT-plan brachten de adviseurs van BT ook nieuwe ideeën in. Bijvoorbeeld over hergebruik van de netwerkinfrastructuur voor de top, met behulp van duurzaamheidsprogramma’s die BT na de Spelen van Londen had ontwikkeld.

BT leverde ook de netwerkbekabeling voor het evenement. Dat omvatte het moderniseren van de bestaande bekabeling van het World Forum congrescentrum in Den Haag en een nieuwe infrastructuur voor het tijdelijke dorp waarin de duizenden ondersteunende stafmedewerkers en journalisten van wereldwijde media werden ondergebracht. Het netwerk bestond onder meer uit ruim 70 kilometer UTP- en glasvezelkabel voor vaste LAN-poorten plus accesspoints voor Wi-Fi-services. De installatie werd volgens planning en budget voltooid.

Uitgebreide voorzorgsmaatregelen basis voor succes

De grondige voorbereidingen van Buitenlandse Zaken wierpen hun vruchten af. Tijdens de vier maanden durende registratieperiode was het netwerk 100 procent beschikbaar en er waren tijdens de top geen noemenswaardige beveiligingsincidenten.

Deelnemers en ondersteunende staf prezen de uitgebreide en hoogwaardige communicatievoorzieningen. “Terugkijkend denk ik dat we alle denkbare voorzorgsmaatregelen hebben genomen om een veilige en geslaagde top te verzekeren,” concludeert Martijn de Graaf. “Eén ding is zeker: de adviezen en begeleiding van BT hebben ons perfect op weg geholpen. En de diensten die BT ons tijdens de top leverde waren van grote klasse.”

Belangrijkste diensten

  • BT Advise Assure – professional services voor cybersecurity
  • BT Internet Connect global – internettoegangsdiensten
  • BT One Enterprise – onsite bekabelingsdiensten

Bronnen

Case study