Banner

SWIFT: BT Carbon Impact Assessment steunt overstap naar duurzamer bedrijfsmodel

Nu informatie aanvragen

Overview

BT Carbon Impact Assessment ondersteunt overstap naar duurzaam bedrijfsmodel

Met haar messagingservices helpt SWIFT een kleine 10.000 financiële instellingen processen te automatiseren, risico’s te beperken en de efficiency te verhogen. Die rol schept verplichtingen waar het gaat om een efficiëntere en meer duurzame eigen bedrijfsvoering.

Toen bij SWIFT de eerste duurzaamheidsmaatregelen van kracht werden, ging Freddy Noris op zoek naar een partner om de efficiency van de IT-omgeving te vergroten.

De BT Carbon Impact Assessment biedt SWIFT een stappenplan voor CO2-verlaging via onder meer virtualisatie van haar wereldwijde datacenters. Freddy en zijn collega’s zijn er van overtuigd dat ze hun duurzaamheidsdoelen voor 2012 gaan halen.

BT is aantoonbaar succesvol met de CO2-reductie van IT-omgevingen. Onze keuze voor BT als duurzaamheidspartner werd niet alleen ingegeven door BT’s staat van dienst, maar ook door de relatie en het vertrouwen dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd.”
- Freddy Noris, Hoofd Sustainable Development, SWIFT

Challenge

De Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) biedt de mondiale financiële sector veilige en betrouwbare elektronische communicatiediensten, waarmee elke werkdag meer dan 17 miljoen transacties worden afgehandeld.

Ondersteuning van die enorme hoeveelheid transactieverkeer vereist een gigantische gedistribueerde verwerkingscapaciteit. SWIFT erkent zijn sociale verantwoordelijkheid om de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot te beperken.

Freddy Noris, hoofd Sustainable Development van SWIFT, legt uit: “We hebben enkele jaren terug de ambitieuze doelstelling geformuleerd om onze CO2-uitstoot voor eind 2012 met 60 procent te verlagen. Aanvankelijk richtten we ons op het laaghangend fruit, zoals duurzame brandstof, energiezuinige gebouwen en minder reizen.”

Toen die maatregelen succesvol bleken, steeg echter het aandeel van de IT-gerelateerde CO2-emissies – van 25 naar 40 procent van de totale uitstoot. Aanpak van die ontwikkeling was de volgende stap.

Solution

Gezien het relatief beperkte personeelsbestand waren er voor SWIFT weinig mogelijkheden om het energieverbruik op desktopniveau terug te dringen. Die kansen waren er wel bij de grote datacenters in Europa, de Verenigde Staten en het Verre Oosten. BT Global Services is een van de vier wereldwijde netwerkpartners van SWIFT en levert onder meer IP VPN-verbindingen met het SWIFTNet messaging-platform.

De ervaring die BT had opgedaan met het reduceren van de eigen CO2-uitstoot met bijna 60 procent sprak ons aan, omdat we zelf immers identieke ambities hebben,” vertelt Freddy Noris.

De lessen die BT uit deze efficiency-operatie heeft getrokken vormden de basis voor de BT Carbon Impact Assessment (CIA) service. Deze dienst biedt een model voor de opzet van een overtuigende businesscase voor verlaging van zowel het energieverbruik als de bedrijfskosten.

Een team van de BT Advise organisatie organiseerde een CIA-pilot in het datacenter waarin de ontwikkel- en testomgevingen van het intranet en de applicaties van SWIFT draaien. Aan de hand van deze risico-arme proef, die twee weken duurde, kon SWIFT inschatten welke besparingen er ruwweg gerealiseerd konden worden en welke maatregelen er nodig waren om de CO2-uitstoot van de totale IT-omgeving terug te dringen.

Value

De CIA-pilot toonde overtuigend aan dat datacenterconsolidatie de aangewezen weg was. De BT-consultants maakten op basis van de Windows- en UNIX-serveromgeving een realistische inschatting van de netto besparingen die virtualisatie met bladeservers zou opleveren. Die uitkomsten werden vertaald naar een model voor alle grote datacenters, zodat er streefdoelen konden worden afgesproken.

Een voorzichtige schatting wees uit dat door virtualisatie het aantal servers met 75 procent omlaag kon, terwijl de gemiddelde bezettingsgraad van de resterende servers zou toenemen van nauwelijks 10 tot ruim 30 procent. SWIFT ontwikkelt nu een stappenplan voor serverrationalisatie en integratie van dat plan in het overkoepelende CO2-reductieprogramma.

BT ondersteunt SWIFT al jaren bij de invulling van andere punten op haar groene agenda. Aangezien SWIFT op alle continenten actief is, kwam aanvankelijk ruim 25 procent van de CO2-emissies op het conto van zakenreizen. Inmiddels maken de internationale kantoren van SWIFT druk gebruik van samenwerkingstools van BT, waardoor uitstoot en kosten van zakenreizen aanzienlijk zijn teruggedrongen.

Freddy Noris besluit: “We hebben inmiddels heel helder in beeld wat we moeten doen, en ik ben ervan overtuigd dat we onze CO2-doelen voor eind 2012 zullen halen.”

Core BT Services

  • BT Carbon Impact Assessment (CIA) is een programma dat een betrouwbare schatting maakt van de CO2-impact van de medewerkers, gebouwen en IT-omgeving van een bedrijf, en vervolgens praktisch advies geeft om die voetafdruk te verkleinen.
  • BT Advise bestaat uit 4500 ervaren experts van BT Global Services die wereldwijd diensten levert op het gebied van consultancy, systeemintegratie en managed services, gebruikmakend van beproefde processen en methodieken.

Bronnen

Case study

SWIFT case study

PDF-824 KB