Privacybeleid

Privacybeleid

 

Privacy- en beveiligingsbeleid voor websites van BT

We hebben dit beleid ontwikkeld om ervoor te zorgen dat u erop kunt vertrouwen dat uw persoonlijke gegevens in betrouwbare handen zijn en vertrouwelijk worden behandeld

Wie zijn wij?

BT Group plc is de holdingmaatschappij waarin een groep bedrijven is ondergebracht die spraak- en datadiensten aanbiedt in het Verenigd Koninkrijk en veel landen wereldwijd. British Telecommunications plc is een volledige dochteronderneming van BT Group plc en bezit vrijwel alle bedrijven en activa van de BT-groep.
BT heeft vier klantgerichte bedrijfsonderdelen: BT Global Services, BT Retail, BT Wholesale en Openreach. BT Retail, BT Wholesale en Openreach zijn hoofdzakelijk actief in het Verenigd Koninkrijk, waarbij BT de grootste leverancier van communicatiediensten voor particuliere en zakelijke markten is. BT heeft een breed aanbod aan communicatieproducten en -oplossingen, waaronder spraak-, data-, internet- en multimediadiensten en biedt een uitgebreide reeks beheerde en kant-en-klare communicatieoplossingen.
BT Global Services biedt allerlei producten en diensten zoals communicatie-, networked IT- en consultancydiensten ten behoeve van grote ondernemingen, overheidsinstellingen en multinationals. In april 2007 maakten we een nieuwe structuur bekend die uit twee nieuwe business units bestond. BT Innovate and Design is verantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling van de platforms, netwerken, systemen en processen waarmee onze diensten worden ondersteund. BT Operate is verantwoordelijk voor de implementatie en het operationeel beheer hiervan.
Met de woorden "we", "ons/onze" en "BT" wordt verwezen naar BT Group plc (waaronder British Telecommunications plc) en de bijbehorende dochterbedrijven of een willekeurig aantal van deze bedrijven, afhankelijk van de context.

Terug naar boven

Waarom hebben we een privacybeleid?

We hebben dit beleid ontwikkeld om ervoor te zorgen dat u erop kunt vertrouwen dat uw persoonlijke gegevens in betrouwbare handen zijn en vertrouwelijk worden behandeld. BT houdt zich aan de wetgeving voor privacybescherming in het Verenigd Koninkrijk en doet al het mogelijke om te voorkomen dat onbevoegden toegang kunnen verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens.
De term "persoonlijke gegevens" in dit privacybeleid verwijst naar gegevens aan de hand waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld. We mogen gegevens bewaren en gebruiken die betrekking hebben op u in uw hoedanigheid als consument, als zakelijke klant, als individu dat namens een zakelijke klant optreedt, als aandeelhouder of in welke andere hoedanigheid dan ook, bijvoorbeeld wanneer u onze websites bezoekt.
Lees dit privacybeleid zorgvuldig door. Als u een van onze websites bezoekt of een van onze diensten gebruikt, geeft u daarmee aan akkoord te gaan met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de voorwaarden die in dit privacybeleid worden uiteengezet.

Terug naar boven

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op de manier waarop BT omgaat met uw persoonlijke gegevens. Het privacybeleid is niet van toepassing op andere bedrijven of de websites van andere bedrijven, ook niet als u die websites bezoekt via BT. Als u persoonlijke gegevens verstrekt aan andere bedrijven, worden uw gegevens behandeld volgens het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven.

Terug naar boven

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u en wanneer doen we dit?

Mogelijk vragen we om uw gegevens om u een dienst te kunnen leveren. Deze gegevens kunnen telefonisch, via schriftelijke correspondentie of via een website worden opgevraagd. Gegevens die kunnen worden opgevraagd, zijn onder andere uw naam, uw privéadres of het adres van uw bedrijf, uw telefoonnummers en uw e-mailadres. Mogelijk wordt u ook gevraagd gegevens te verstrekken die verband houden met de dienst die u gebruikt of bestelt. Mogelijk hebben we bijvoorbeeld uw creditcardnummer nodig om bepaalde diensten in rekening te brengen.

 • Wanneer u (of iemand die uw telefoonlijn gebruikt) via ons telefoonnetwerk een telefoongesprek voert of een fax verstuurt of wanneer u verbinding maakt met internet, houden we gegevens van dat gesprek bij (inclusief het gebelde nummer), zodat BT hiervoor kosten in rekening kan brengen. We krijgen ook van andere operators gegevens over gesprekken die via ons netwerk tot stand worden gebracht, voor zover we deze gegevens nodig hebben voor het verzorgen van de telefoonverbindingen en de facturering.
 • Als iemand het telefoonnetwerk misbruikt of als schade aan het telefoonnetwerk wordt toegebracht, bijvoorbeeld door ongewenste telefoongesprekken te voeren, kunnen we gegevens bewaren die verband houden met het desbetreffende misbruik.
 • We hebben informatie over uw gebruik van onze diensten (zoals de tijd die u online doorbrengt). Deze informatie gebruiken we voor het beheer van ons netwerk en voor facturering. Mogelijk worden deze gegevens ook gebruikt voor de promotie van producten en diensten, maar mocht u geen promotiemateriaal willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven.
 • Als u deelneemt aan een van onze prijsvragen of promotiecampagnes, wordt u mogelijk ook om persoonlijke gegevens gevraagd. Dit wordt duidelijk gemaakt op het moment van deelname. We brengen u ook op de hoogte van de doeleinden waarvoor de gegevens die u verstrekt, kunnen worden gebruikt.
 • Mogelijk wordt u zo nu en dan gevraagd hoe u gebruikmaakt van onze diensten en welke andere diensten u in de toekomst op prijs zou stellen. Ook overige gegevens kunnen worden verzameld, zoals gegevens over uw levensstijl.
 • We verzamelen gegevens over de bezoekers aan onze websites om verbeteringen te kunnen aanbrengen in de websites en de diensten die we beschikbaar stellen. Zo weten we bijvoorbeeld hoeveel bezoekers elke website heeft, wanneer en hoelang de website is bezocht en welke gedeelten van de website zijn bezocht. Mogelijk verstrekken we deze gegevens aan adverteerders en andere bedrijven die hun goederen of diensten aanbieden op onze websites. Op deze manier kunnen deze organisaties zien hoe effectief onze websites zijn als verkoopkanaal voor hun producten. Uw identiteit is niet te achterhalen op basis van de gegevens die we doorgeven, aangezien de gegevens worden samengevoegd en geanonimiseerd.
 • We kunnen ook onze communicatie met u controleren en registreren, inclusief e-mails en telefoongesprekken. Door ons verzamelde informatie kan worden gebruikt voor trainingsdoeleinden, kwaliteitsbewaking, de registratie van details over de producten en diensten die u bij ons bestelt, en in het algemeen voor de naleving van onze juridische en wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden niet gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • uw bezoeken aan andere websites analyseren (behalve dat we bezoeken aan andere websites met onze banner kunnen analyseren, maar we identificeren geen persoonlijke gegevens terwijl we dit doen)

Terug naar boven

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u van andere bedrijven en organisaties?

 • We kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van andere bedrijven en organisaties (bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden) en we vertrouwen erop dat deze derden uw toestemming vragen om deze gegevens te gebruiken.
 • We ontvangen gegevens van andere telecommunicatiebedrijven over hun klanten zodat we hun details kunnen invoeren (samen met gegevens van onze eigen klanten) in telefoonlijsten. We stellen ook telefoonnummers beschikbaar voor telefonische inlichtingendiensten tenzij klanten (van BT of andere aanbieders) hiervoor geen toestemming hebben gegeven.

Terug naar boven

Kredietcontrole en accountbeheer

1. Houd er rekening mee dat we uw gegevens kunnen natrekken voor creditcardbetalingen wanneer u goederen en diensten bij BT bestelt. Zo kunnen we bijvoorbeeld het BKR (Bureau Krediet Registratie) en soortgelijke instellingen evenals instellingen voor fraudebestrijding om gegevens vragen. Wanneer we het BKR vragen iets na te zoeken, neemt het bureau een vermelding in uw dossier op die mogelijk door andere organisaties kan worden gezien. Wanneer u gegevens aan ons verstrekt, kunnen we deze bewaren. Ze worden te allen tijde beschermd en beveiligd in overeenstemming met dit beleid. We bewaren het resultaat van informatieaanvragen bij het BKR zodat we niet meerdere keren uw kredietwaardigheid hoeven na te vragen in gevallen waarin we mogelijk verdere kredietcontroles moeten uitvoeren met betrekking tot aanvullende producten of diensten die u heeft besteld. We bewaren deze data alleen gedurende een redelijke periode.
2. We voeren controles uit wanneer we uw aanvraag voor een telefoondienst beoordelen en we verifiëren uw identiteit. Dit doen we om u te beschermen tegen diefstal van uw identiteitsgegevens en fraude en ook om misdaden en witwassen van geld te voorkomen en detecteren. We kunnen ook periodiek navraag doen bij het BKR om uw rekening bij ons te beheren
3. Als u ons laten weten dat u een partner heeft of een fiscale eenheid met iemand vormt, combineren we uw dossiers. U moet dus zeker weten dat uw partner ermee akkoord gaat dat informatie over hem of haar openbaar wordt gemaakt. Het BKR koppelt ook uw dossiers en deze koppeling blijft van kracht in de administratie van uzelf en het BKR totdat u of uw partner een succesvol verzoek indient bij het BKR om deze koppeling te verbreken.
4. Informatie over aanvragen wordt naar het BKR verzonden en door dit bureau geregistreerd. Ook kunnen we aan het BKR details van uw rekeningen en factuurgegevens verstrekken, inclusief de manier waarop u hiermee omgaat. We kunnen het bureau vertellen over uw betalingen aan ons, uw rekeningsaldo's en achterstallige betalingen. We kunnen het BKR ook historische gegevens uit onze administratie verstrekken over uw betalingshistorie bij ons. Als u uw rekeningen niet op tijd betaalt, registreert het BKR deze informatie en kan deze door het BKR worden doorgegeven aan andere organisaties om soortgelijke controles uit te voeren, te achterhalen waar u zich ophoudt en bedragen te innen die u aan hen of ons verschuldigd bent.

Meer informatie
Dit is een verkorte versie. Als u volledig wilt nalezen hoe uw gegevens kunnen worden gebruikt, kunt u onze website bezoeken, bellen naar [0800800150] of contact opnemen met een of onze medewerkers.
U kunt contact opnemen met het BKR en soortgelijke instellingen. De informatie in hun administratie kan verschillen, dus het is de moeite waard om met alle instellingen contact op te nemen. Hiervoor wordt een klein bedrag voor wettelijke kosten in rekening gebracht.

 • Callcredit, Consumer Services Team, PO Box 491, Leeds, LS3 1WZ of bel naar 0870 0601414 of ga naar www.callcredit.co.uk
 • Equifax PLC, Credit File Advice Centre, PO Box1140, Bradford, BD1 5US of bel naar 0844 3350550 of ga naar www.equifax.co.uk
 • Experian, Consumer Help Service, PO Box 8000, Nottingham NG80 7WF of bel naar 0844 4818000 of ga naar www.experian.co.uk

Terug naar boven

Verstrekken we uw persoonlijke gegevens aan anderen?

Voor normale zakelijke doeleinden verstrekken we andere communicatiebedrijven gegevens die benodigd zijn voor het tot stand brengen en in rekening brengen van gesprekken via de netwerken van die andere bedrijven.
Soms maken we gebruik van andere bedrijven voor diensten die aan u of aan ons worden geleverd. Voor deze doeleinden is het mogelijk noodzakelijk om uw persoonlijke gegevens aan deze bedrijven verstrekken. Wanneer dit het geval is, worden deze bedrijven geacht te handelen conform onze instructies. Bovendien moeten deze bedrijven voldoen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens of andere relevante wetgeving.
Mogelijk worden uw persoonlijke gegevens verstrekt aan andere onderdelen van BT, zodat die hun eigen activiteiten kunnen ondernemen en hun producten en diensten bij u onder de aandacht kunnen brengen. Deze gegevens worden verstrekt in overeenstemming met onze gedragscode ten aanzien van het bekendmaken van klantgegevens. Deze code brengt beperkingen met zich mee voor de mate waarin BT gegevens aan derden mag verstrekken en is bedoeld om te voorkomen dat BT oneigenlijk concurrentievoordeel verkrijgt.
We mogen uw persoonlijke gegevens verstrekken aan andere bedrijven, zodat deze contact met u kunnen opnemen met informatie over andere producten of diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. We doen dit alleen als u hiervoor toestemming geeft en als de bedrijven uw persoonlijke gegevens alleen voor genoemde doeleinden gebruiken. Als u heeft aangegeven informatie over producten en diensten van andere bedrijven te willen ontvangen en later besluit dat u dit niet meer wilt, moet u zelf contact opnemen met de betrokken bedrijven. U kunt ons uiteraard vragen uw persoonlijke gegevens in de toekomst niet meer aan andere bedrijven te verstrekken.
We kunnen wel gegevens verstrekken wanneer daar volgens de richtlijnen om wordt verzocht ter voorkoming en opsporing van criminaliteit en de aanhouding of vervolging van overtreders. Het is tevens mogelijk dat gegevens worden verstrekt om de nationale veiligheid te waarborgen. In beide gevallen houden we ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens of andere relevante wetgeving. We verstrekken ook gegevens wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld in het geval van een gerechtelijk bevel of op wettelijk verzoek.
Als er sprake is van een (toekomstige) verandering in het eigenaarschap van BT of de bijbehorende activa, verstrekken we mogelijk persoonlijke gegevens aan de nieuwe (of toekomstige) eigenaar. Als dit het geval is, is de desbetreffende eigenaar verplicht deze gegevens vertrouwelijk te behandelen.
Als u meent dat de persoonlijke gegevens die we van u in ons bezit hebben, niet juist zijn, kunt u deze gegevens wijzigen door de onderstaande procedure te volgen in "Hoe kan ik de persoonlijke gegevens wijzigen die BT van mij heeft?"

Terug naar boven

Hoelang bewaart BT persoonlijke gegevens?

De periode dat gegevens worden bewaard, kan variëren afhankelijk van de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt. In sommige gevallen zijn er wettelijke vereisten voor een minimale bewaartermijn. Tenzij er specifieke wettelijke vereisten zijn om de gegevens te bewaren, worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of verder worden verwerkt.

Terug naar boven

Hoe beschermen we uw gegevens wanneer deze buiten Europa worden verzonden?

In EER-landen is de mate van privacybescherming gewoonlijk gelijk, maar dit is niet altijd het geval in landen buiten de EER. Het komt wel voor dat gegevens buiten de EER worden verzonden, maar in dat geval worden op voorhand stappen ondernomen om te waarborgen dat uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens of andere relevante wetgeving.

Terug naar boven

Hoe kom ik erachter welke persoonlijke gegevens BT van mij heeft?

Als u specifieke informatie wenst, zoals:

 • kopieën van foutrapportages
 • kopieën van facturen

moet u contact opnemen met de klantenservice

Als u verzoekt om volledig toegang tot een onderwerp, dient u dit verzoek schriftelijk met een cheque van £ 10 op naam van BT plc in te dienen bij British Telecommunications PLC, PP M3042 DSAR, Colindale House, The Hyde, Colindale, Londen NW9 6LB.

U moet ook de volgende gegevens verstrekken zodat we uw verzoek kunnen verwerken:

 • De relevante rekeningnummers
 • De relevante telefoonnummers
 • De relevante adressen
 • De datum en het tijdstip als u om een gespreksopname verzoekt (zie ook onderstaande opmerking)

zie ook onderstaande opmerking

(BT registreert bepaalde gesprekken voor kwaliteit- en trainingsdoeleinden, maar niet alle gesprekken worden opgenomen. Gesprekken worden slechts korte tijd bewaard. Als u een gespreksopname opvraagt, is het essentieel dat u de bovenstaande informatie verstrekt. Anders kunnen we uw verzoek niet in behandeling nemen.)

Zodra we alle relevante informatie in bezit hebben, verwerken we uw verzoek binnen de tijdslimiet van 40 dagen die is toegestaan volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Terug naar boven

Hoe kan ik de persoonlijke gegevens wijzigen die BT van mij heeft?

Laat het ons weten als de persoonlijke gegevens waarover we beschikken, onjuist zijn. We brengen dan de benodigde wijzigingen aan en sturen u hiervan een bevestiging.

Terug naar boven

Hoe kan ik aangeven of BT wel of geen contact met me mag opnemen voor marketingdoeleinden?

U kunt ervoor kiezen om geen marketinginformatie van BT te ontvangen. Als u al dergelijke informatie van ons ontvangt, kunt u ons op elk gewenst moment laten weten dat u deze niet meer wilt ontvangen. Als u niet meer wilt dat BT belt of e-mails stuurt met details van producten, diensten en speciale aanbiedingen, kunt u bellen naar 0800 800 150 (particuliere klanten) of 0800 400 400 (zakelijke klanten). U kunt ook contact opnemen met uw accountmanager. Als u ongevraagde telemarketinggesprekken van andere bedrijven wilt stopzetten, belt u naar de Telephone Preference Service op 0845 0700707. U kunt ook naar de website www.tpsonline.org.uk U kunt ervoor kiezen om geen marketinginformatie van BT te ontvangen. Als u al dergelijke informatie van ons ontvangt, kunt u ons op elk gewenst moment laten weten dat u deze niet meer wilt ontvangen. Als u niet meer wilt dat BT belt of e-mails stuurt met details van producten, diensten en speciale aanbiedingen, kunt u bellen naar 0800 800 150 (particuliere klanten) of 0800 400 400 (zakelijke klanten). U kunt ook contact opnemen met uw accountmanager. Als u ongevraagde telemarketinggesprekken van andere bedrijven wilt stopzetten, belt u naar de Telephone Preference Service op 0845 0700707. U kunt ook naar de website www.mpsonline.org.uk. gaan. Normaal gesproken zijn mailings met direct marketing binnen drie maanden stopgezet of aanzienlijk afgenomen. (Vergeet niet om u opnieuw te registreren wanneer u verhuist.)

Terug naar boven

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

We nemen het beschermen van uw persoonlijke gegevens en de details van eventueel verrichte transacties bijzonder serieus. We nemen passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatige inzage of verwerking. De gegevens die u verstrekt bij registratie of het plaatsen van een bestelling (met inbegrip van uw creditcardgegevens en uw wachtwoord), worden opgeslagen op een beveiligde server. Persoonlijke gegevens die u ons online stuurt, worden gecodeerd.
Houd er rekening mee dat uw klantnummer gevoelige informatie is en in combinatie met uw telefoonnummer kan worden gebruikt om informatie te achterhalen over de manier waarop u gebruikmaakt van BT-diensten. Houd deze informatie voor uzelf en bewaar deze op een veilige plek. Mogelijk wordt om aanvullende identificatie en toestemming gevraagd om toegang te kunnen verkrijgen tot bepaalde gegevens, zoals gespecificeerde facturen en bepaalde diensten ten aanzien van zakelijke accounts en bestelprocedures.

Terug naar boven

Hoe wordt u op de hoogte gebracht van wijzigingen in ons privacybeleid?

Ons privacybeleid kan geregeld worden gewijzigd. Van wijzigingen wordt melding gemaakt op onze websites.

Terug naar boven

Is het privacybeleid van BT van toepassing als ik de websites van BT gebruik?

Het privacybeleid van BT is ook van toepassing op gegevens die worden verzameld wanneer u een van onze websites gebruikt.
Voor het merendeel van onze websites hoeft u zich niet te registreren om toegang te krijgen. Als u echter gegevens verstrekt via Neem contact met ons op of andere interactieve functies, geeft u daarmee aan dat u akkoord gaat met het gebruik van uw persoonlijke gegevens op de manier die in dit privacybeleid wordt beschreven.

 • Als u zich toch registreert op een van onze websites, kunnen we vragen om persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en, indien van toepassing, uw BT-klantnummer. We vragen u ook een wachtwoord te kiezen en een beveiligingsvraag en -antwoord op te geven, voor het geval u het wachtwoord kwijtraakt.
 • Wanneer u zich bij een van onze websites heeft geregistreerd, kunnen we bijhouden in hoeverre u gebruikmaakt van de diensten die via die specifieke website worden aangeboden. (Zie "Wanneer gebruiken we cookies" verderop voor meer informatie over de manier waarop we dit doen).
 • Als u zich niet bij ons registreert en onze websites alleen bekijkt, kunnen we informatie verzamelen om uw bezoek aan onze website extra de moeite waard te maken. Aan de hand van deze gegevens kan uw identiteit echter niet worden vastgesteld. (Zie "Wanneer gebruiken we cookies" verderop voor meer informatie over de manier waarop we dit doen.)
 • Ook als u zich niet bij ons registreert, kunt u bepaalde diensten die via onze websites worden aangeboden, gebruiken en bestellen. We vragen alleen om de gegevens die nodig zijn om de gevraagde transactie uit te voeren. Die gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Houd er rekening mee dat bepaalde diensten alleen beschikbaar zijn wanneer u zich eerst op de website registreert.

Als u zich heeft geregistreerd voor een of meer diensten die beschikbaar zijn via onze websites, kunt u die registratie op elk gewenst moment annuleren. U kunt dit op twee manieren doen:

 • terugkeren naar de oorspronkelijke registratiepagina en de instructies volgen voor het annuleren van de registratie; of
 • ons een e-mailbericht sturen door het feedbackformulier in te vullen

Vergeet niet te vermelden welke dienst u wilt annuleren.
Als u op een van deze manieren te werk gaat, worden uw persoonlijke gegevens uit onze websitedatabase verwijderd.
Als u zich heeft geregistreerd, heeft u directe controle over de informatie in uw persoonlijke profiel op onze website. U kunt deze gegevens op elk gewenst moment inzien en wijzigen door op de koppeling te klikken om uw profiel bij te werken.
Afgezien van de inspanningen van BT om uw privacy en veiligheid online te beschermen kunt u ook zelf enige maatregelen nemen om internetfraude te voorkomen:

 

 • Kies een wachtwoord (letters en cijfers) dat u gemakkelijk kunt onthouden, maar dat door anderen moeilijk te raden is. Wijzig het wachtwoord regelmatig en bewaar het op een veilige plek.
 • Wanneer u klaar bent met uw sessie op onze website, moet u voorkomen dat uw gegevens zichtbaar zijn voor onbevoegden. Vergeet dus niet om u af te melden als u zich heeft geregistreerd en aangemeld.
 • Wis de cache zodat er geen informatie over transacties op het scherm achterblijft. Dit kunt u doen in zowel Netscape en Internet Explorer.
 • Het is ook raadzaam om vervolgens de browser af te sluiten zodat eventuele historische gegevens van de sessie worden gewist. Als extra voorzorgsmaatregel vindt er een time-out voor uw sessie plaats als u de site 30 minuten niet heeft gebruikt.
 • We verzamelen gegevens over de bezoekers aan onze websites om verbeteringen te kunnen aanbrengen in de websites en de diensten die we beschikbaar stellen. Zo weten we bijvoorbeeld hoeveel bezoekers elke website heeft, wanneer en hoelang de website is bezocht en welke gedeelten van de website zijn bezocht. Mogelijk verstrekken we deze gegevens aan adverteerders en andere bedrijven die hun goederen of diensten aanbieden op onze websites. Op deze manier kunnen deze organisaties zien hoe effectief onze websites zijn als verkoopkanaal voor hun producten. Uw identiteit is niet te achterhalen op basis van de gegevens die we doorgeven, aangezien de gegevens worden samengevoegd en geanonimiseerd.
 • De gegevens worden niet gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • uw bezoeken aan andere websites analyseren (behalve dat we u volgen als u naar websites met onze banner gaat, maar we identificeren geen persoonlijke gegevens terwijl we dit doen)

Terug naar boven

Wanneer gebruiken we cookies en hoe vragen we uw toestemming? 
Wat zijn cookies?

Een 'cookie' is een tekstbestand met een kleine hoeveelheid informatie dat door een server naar uw pc of mobiele telefoon wordt gedownload wanneer u een website bezoekt. Wanneer u de volgende keer deze of een andere website bezoekt, wordt er gecontroleerd of uw pc een cookie bevat waarmee de website wordt herkend. Zo ja, dan wordt gecommuniceerd met de website en kan de website de informatie in dat cookie lezen. Verschillende cookies bevatten verschillende informatie.
Er zijn verschillende typen cookies die voor verschillende dingen worden gebruikt. Met sommige cookies kunt u efficiënt navigeren tussen verschillende pagina's op een website, terwijl met andere cookies uw voorkeuren voor een website worden onthouden en uw algehele ervaring wordt verbeterd. Weer andere cookies worden gebruikt om reclame weer te geven die is afgestemd op de interesses van gebruikers of om te meten hoeveel sites een gebruiker heeft bezocht en wat de meest populaire pagina's van de gebruiker zijn.

Sommige cookies worden alleen op uw pc opgeslagen zolang u een website bezoekt (de zogenaamde 'sessiecookies'). Deze verlopen automatisch wanneer u uw browser sluit.
Een ander type cookie is 'persistent'. Deze cookies blijven gedurende een bepaalde periode op uw pc aanwezig.


Wat zijn de nieuwe regels?
Websitebeheerders moeten gebruikers al informatie verstrekken over de cookies die ze gebruiken en waarom ze deze gebruiken. Voortaan moeten ze ook u toestemming vragen voordat deze cookies worden gebruikt.
Teneinde deze nieuwe regels na te leven, hebben we een systeem ontwikkeld voor het classificeren van de verschillende typen cookies die we gebruiken op onze GS-websites of die door derden kunnen worden neergezet via onze websites. Dit classificatiesysteem is gebaseerd op het doel waarvoor de cookies worden gebruikt. Het bepaalt ook de manier waarop we u toestemming voor gebruik vragen. In de classificatie wordt nader toegelicht welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en welke functionaliteit u verliest als u besluit dat u geen cookies wilt op uw pc. We hebben ook een reeks pictogrammen ontworpen die de verschillende categorieën voor cookies vertegenwoordigen. Met deze pictogrammen kunt u een uitgebreidere beschrijving van deze cookies en hun doeleinden weergeven. De pictogrammen worden weergegeven op een 'schuifbalk' waarmee u uw keuzes op elk gewenst moment kunt aanpassen met betrekking tot de typen cookies die op uw pc mogen worden opgeslagen, want de werkbalk met deze pictogrammen is altijd zichtbaar in de voettekst op alle pagina's die u kunt weergeven op GlobalService.BT.com.

Hoe we uw toestemming vragen
Wanneer u GlobalServices.BT.com voor het eerst bezoekt nadat we deze pictogrammen hebben geïntroduceerd, bevatten deze pictogrammen een kennisgeving dat we cookies gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u kunt wijzigen welke cookies u accepteert door de schuifbalk te gebruiken en op de pictogrammen te klikken. Als u GlobalServices.BT.com bezoekt nadat u deze kennisgeving heeft gezien en geen wijzigingen heeft aangebracht in de bestaande cookie-instellingen die we hebben verstrekt, gaan we ervan uit dat u instemt met deze instellingen omdat we u hierop hebben geattendeerd. We gaan dan ervan uit dat u tevreden met de instellingen bent. Als u de instellingen wijzigt met de pictogrammen op de schuifbalk, geeft u toestemming dat de cookies worden gebruikt die u niet heeft uitgeschakeld.
Een van de door ons vastgestelde categorieën voor cookies is de categorie 'strikt noodzakelijk'. Hiermee kunnen we u elke dienst bieden die u bij ons heeft aangevraagd en die online moet worden geleverd. We hoeven u geen toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies, omdat we de door u aangevraagde service niet kunnen leveren zonder cookies
Een andere door ons vastgestelde categorie voor cookies wordt 'prestatiecookies' genoemd. We gebruiken deze alleen om onze site te verbeteren en de responssnelheid te verbeteren. Alle door deze cookies verzamelde gegevens zijn anoniem en hebben geen enkele gevolgen voor uw privacy. We moeten deze gebruiken om de effectiviteit en het gebruiksgemak van onze site te behouden, dus u kunt deze cookies niet uitschakelen via de pictogrammen en de schuifbalk. Door onze site en onlinediensten te gebruiken stemt u ermee in dat we deze typen cookies op uw pc kunnen opslaan (zie echter hieronder).

De schuifbalk en pictogrammen gebruiken
U kunt de cookieclassificatie en pictogrammen overal openen waar de werkbalk voor cookievoorkeuren wordt weergegeven. Maak uw keuze door de balk te schuiven naar het pictogram dat een type cookie vertegenwoordigt op basis van de betreffende functie. Als u op het pictogram klikt, ziet u een uitgebreide beschrijving van het type cookie dat wordt vertegenwoordigd door dat pictogram, waarom we de cookies willen gebruiken en wat er zou gebeuren als u deze niet accepteert. We geven ook aan welke individuele cookies we in elke categorie gebruiken in de sectie 'Meer informatie over cookies'. Als u dus uw internetinstellingen controleert, moet u weten wat deze cookies zijn als u ermee heeft ingestemd om deze te gebruiken.

Gebruikers van Mijn account
Door in te stemmen met de voorwaarden die zijn uiteengezet in het aanmeldingsproces voor Mijn account, accepteren gebruikers van Mijn account dat de relevante cookies van Mijn account worden gemaakt. Deze zijn vermeld op de pagina Meer informatie over mijn cookies. Deze cookies zijn nodig voor een goede werking van het grote aantal back-endsystemen die zijn verbonden met Mijn account, en bieden de relevante services waarvoor een gebruiker zich heeft aangemeld.
Als u deze voorwaarden accepteert, worden de oorspronkelijke cookie-instellingen die u heeft gekozen, niet gewijzigd wanneer u onze primaire Globalservices.BT.com-website buiten de portal van Mijn account gebruikt.

Terug naar boven

Browserinstellingen

U kunt cookies niet alleen van uw pc verwijderen via de pictogrammen, maar ook met browserinstellingen. De kwaliteit van de ontvangen dienst neemt dan echter wel iets af. (U kunt bijvoorbeeld veel pop-upvensters ontvangen met dezelfde advertenties of u kunt een pagina niet openen die u eerder heeft gepersonaliseerd.)
In de browser kunt u kiezen of u cookies wilt accepteren of weigeren en of u wilt worden gewaarschuwd voordat u cookies accepteert. Deze instellingen vindt u in de geavanceerde voorkeuren.

Terug naar boven

Meer informatie

De categorieën en pictogrammen worden ook gebruikt in een 'cookiecode' die is ontwikkeld door de International Chamber of Commerce (ICC) voor gebruik door websitebeheerders zodat deze zich aan de nieuwe regels kunnen houden. Ook vindt u meer informatie op de website www.allaboutcookies.org.

Terug naar boven

Is het privacybeleid van toepassing op sites van derden?

Op internetsites van derden die toegankelijk zijn via websites van BT, is ons privacybeleid niet van toepassing. Wees dus voorzichtig wanneer u op een dergelijke website online persoonlijke gegevens invoert. BT kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor deze sites.
Ook andere bedrijven die op onze website adverteren of hierop hun producten of diensten aanbieden, kunnen cookies aan uw pc toewijzen. Op het type cookies dat zij gebruiken en de manier waarop die bedrijven de door deze cookies verzamelde gegevens, is het eigen privacybeleid van de desbetreffende bedrijven van toepassing, niet het onze.