Nieuws

BT helpt klimaatverandering aan te pakken

(03 september 2015)

Aanzienlijke energiebesparing in Nederland draagt bij aan sector-brede doelstelling

BT heeft in Nederland de afgelopen twee jaar aanzienlijke resultaten geboekt op het gebied van energiereductie. In de periode 2012-2014 werd een absolute besparing gerealiseerd van bijna 10%, wat zich vertaalt in 2.748 ton minder CO2-uitstoot. Ter vergelijking: om deze hoeveelheid CO2 te compenseren, zouden bijna 140.000 bomen een jaar lang moeten groeien. Het merendeel van BT’s besparingen komt voort uit het efficiënter inrichten van zijn netwerk- en datacenter infrastructuur. Het aanpakken van de klimaatverandering is één van de drie pijlers van BT’s MVO-strategie.

BT was één van de ICT-bedrijven die in 2010 vrijwillig de MeerJarenAfspraak (MJA) Energie Efficiëntie ondertekende. De MJA is een overeenkomst tussen de overheid en bedrijven, instellingen en gemeenten. ICT-bedrijven die toetreden, spannen zich gezamenlijk in om hun energie-efficiëntie - de hoeveelheid benodigde energie per eenheid product of dienst - jaarlijks met gemiddeld 2% te verbeteren. Het beoogde eindresultaat is een sector-brede efficiëntieverbetering van 30% in 2020 ten opzichte van 2005.

Binnen zijn huidige energie-efficiëntieplan (EEP) beoogt BT tegen eind 2016 een efficiëntieverbetering van 45% te bewerkstelligen ten opzichte van 2012. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door het vervangen van de airconditioning in de netwerk nodes (knooppunten in het netwerk), het verhogen van de temperatuur in de datacenters - zodat minder hoeft te worden gekoeld - en het optimaliseren van de vrije koeling in de datacenters. Alle drie de datacenters van BT in Nederland voldoen volledig aan de Europese datacenter energiegedragscode.

Dit is BT’s tweede driejaarstermijn binnen de MJA. Het onderliggende energie-efficiëntieplan werd door Agentschap NL (intussen opgegaan in de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) als een van de betere plannen beoordeeld.

In tweede helft van dit (financieel) jaar zullen de resultaten over 2015 bekend zijn en zal ook worden gestart met een nieuw energie-efficiëntieplan voor de periode 2017-2020. Hierin zullen opnieuw maatregelen worden gedefinieerd die het energieverbruik verder moeten verlagen.

In Nederland beschikt BT over drie datacenters en een glasvezelnetwerk van ongeveer 5.800 kilometer. BT’s Benelux organisatie telt zo’n 1.100 mensen, waarvan 425 ICT-professionals binnen BT’s professional services organisatie - BT Advise - die zich bezighoudt met staffing, advies, integratie en managed services.

Noot voor de redactie:

Meer informatie over BT’s lokale initiatieven op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid vindt u hier. Internationale informatie over BT’s ‘Better Future’-programma vindt u hier. BT’s laatste duurzaamheidsrapportage vindt u hier.

Voor meer informatie:

BT
Dennis Doodeman
Sr. PR & Corporate Relations Manager, Benelux & Nordics
Tel: +31 (0)88 212 51 94
Mailto:dennis.doodeman@bt.com