Nieuws

BT verzorgt vlekkeloze datacenterverhuizing voor CEVA Logistics

(03 december 2015)

BT ontzorgt CEVA Logistics bij kritische datacentermigratie

CEVA Logistics CEVA Logistics, een full-service transportonderneming met activiteiten in 170 landen, besloot zijn 17 wereldwijd verspreide datacenters op één plek te concentreren. Men wilde kosten besparen en de gebruikservaring van klanten verbeteren met wereldwijd uniforme standaarden en processen. Die ambitie vroeg om een gecentraliseerde datacenteromgeving.

BT was de ideale partij om daarbij te helpen. Het leverde CEVA Logistics al een wereldomspannend netwerk dat 600 sites in Europa en Zuid-Amerika met elkaar verbindt, plus diensten voor inkomend spraakverkeer, beveiliging en internettoegang.

Het hoofddatacenter van CEVA Logistics werd al gehost door BT in Nieuwegein, maar het uitwijkcentrum was elders ondergebracht, op een locatie bij een andere partij. Met het oog op versterking van de zakelijke betrouwbaarheid, het leggen van een stevige basis voor verdere consolidatie en ook voor groei van nieuwe IT-diensten werd besloten de uitwijkvoorziening naar een locatie van BT in Rotterdam over te brengen.

Dat was geen eenvoudige opdracht, omdat het de verplaatsing van zo’n 26TB bedrijfskritische data behelsde. Het was dus zaak dat de migratie soepel en foutloos zou verlopen.

Een team netwerk- en datacenterspecialisten van BT Advise Compute nam de eindverantwoordelijkheid voor het project op zich. Het team stelde in nauwe samenwerking met CEVA Logistics een gedetailleerde risicoanalyse op en maakte beheersplannen voor worst-case scenario’s. Onderdeel van de voorzorgsmaatregelen was ook een grondige test van alle bekabeling tussen de datacenters. De plannen en rapporten werden ter goedkeuring aan CEVA Logistics voorgelegd.

De apparatuur, patchlijsten en andere documentatie werden tweemaal gecheckt, door verschillende teams, om de kans op menselijke fouten te minimaliseren. Twee weken voor de migratie mocht er niets meer in de datacenter-hardware en software worden gewijzigd, om te voorkomen dat mogelijke haperingen het project zouden beïnvloeden. BT ontving ook reserve-onderdelen voor de EMC VMAX storage-arrays voor het geval een apparaat het tijdens de verhuizing zou begeven.

Ten slotte werd alle 26TB aan data gerepliceerd en gesynchroniseerd voordat de storage-arrays op transport gingen, zodat er ook bij een calamiteit onderweg geen data verloren zouden gaan.

De migratie van het datacenter werd in het weekend uitgevoerd, waarbij de bedrijfsvoering op geen enkele manier werd beïnvloed.

De services van BT zijn van kritisch belang voor onze business en bepalend voor ons succes op de langere termijn. BT beweegt soepel mee met onze veranderende behoeften en doet nooit moeilijk als we soms iets buiten de afspraken om willen. Dat toont de kracht van ons partnership.”
- Garry May, vice president for data centre services

Lees het volledige verhaal hier.

Voor meer informatie

BT
Dennis Doodeman
Sr. PR & Corporate Relations Manager, Benelux & Nordics
Tel: +31 (0)88 212 51 94
Mailto:dennis.doodeman@bt.com