Digitale werknemer

Digitale werknemer

Digitale transformatie

Naadloze samenwerking van werknemers met verschillende technologieën

Digitale werknemers werken in een productieve en efficiënte bedrijfsomgeving. Zij kunnen vanaf elke locatie werken: locatie is niet meer de bepalende factor voor waar en op welke manier de digitale werknemer werkt. Zij kunnen onafgebroken werken, overschakelen tussen verschillende communicatiekanalen en even gemakkelijk persoonlijk samenwerken als via video. Samenwerkingstechnologieën maken nieuwe werkwijzen mogelijk.

  • 67% van de mensen vindt onderweg, thuis en flexibel kunnen werken op basis van goede technologie belangrijker dan een bedrijfsauto aangeboden krijgen!
  • 61% wil gemakkelijker toegang tot communicatie onderweg voor zakelijke doeleinden.
  • 53% van de werknemers werkt flexibel.

De voordelen van deze manier van werken zijn duidelijk. Bedrijven kunnen hun samenwerkingskosten met 50% zien teruglopen wanneer gebruikers goedkopere alternatieven als VoIP gebruiken. Bovendien worden werknemers productiever: uit onze analyse blijkt dat de gemiddelde gespreksduur afneemt, aangezien gesprekken effectiever worden doordat gebruikers minder vaak hoeven te vragen iets opnieuw te zeggen of te verduidelijken.

Mensen op de eerste plaats, technologie op de tweede plaats

Een organogram geeft weliswaar hiërarchie weer, maar weerspiegelt niet de feitelijke interactie van mensen binnen en buiten een organisatie. Net als onze rollen, verschillen ook onze samenwerkingsprioriteiten en apparaatbehoeften.

Wij zijn van mening dat het beste resultaat kan worden verkregen door mensen voorop te stellen en technologie op de tweede plaats. Ook zijn er geen tegenstrijdigheden in de behoefte om kostenvermindering, verbeterde productiviteit en verbeterde motivatie te leveren. Met de juiste benadering kunnen deze alle drie worden bereikt.

Maar het veranderen van communicatie- en samenwerkingstechnologie is een ingrijpende transformatie. Een slechte gebruikerservaring vormt een belemmering voor het bereiken van de verwachte voordelen. Een geweldige gebruikerservaring daarentegen maakt het mogelijk om de voordelen te behalen. Interoperabiliteit tussen leveranciers van technologie en systemen is de sleutel tot het verzekeren van de juiste ervaring.

Hoe we u kunnen helpen

Uit ervaring weten we dat we het beste resultaat krijgen als we voor elk individu de juiste oplossing vinden. Dat betekent de juiste services tegen de juiste prijs, een geweldige gebruikerservaring van begin tot eind en een abonnement waarmee we een snelle invoering van een nieuwe ervaring kunnen bereiken. Wij beschikken over de praktijkervaring met meer dan 700.000 gebruikers die onze cloudplatformen gebruiken of implementaties hierin hebben.

Onze methodologie is gebaseerd op het indelen van gebruikers in 'personas' (rollen), groepen mensen met dezelfde behoeften en/of werkwijzen. Een duidelijk beeld van de rollen biedt het inzicht om de juiste technologiekeuzen te kunnen maken.

We hebben een uitgebreide catalogus van cloud-, netwerk-, beveiligings- beheer-, service- en mobiele mogelijkheden die we combineren tot het juiste servicepakket en ervaring voor elke rol. Voor deze services brengen we een prijs in rekening die flexibel en transparant is voor elke rol.

Aan elke rol zijn specifieke vereisten voor ingebruikname en een specifiek abonnement gekoppeld. Het juiste abonnement voor ingebruikname stimuleert een vroegtijdige invoering, lagere projectkosten en snelle voordelen. Daarnaast verschillen voor elke rol de maatstaf voor het succes, de KPI's voor de voortgang en het effect, en de rapportage.

Door de juiste technologie en training in gebruik te nemen, en een samenwerkingscultuur te stimuleren in uw organisatie, kunt u het kritieke evenwicht vinden tussen kostenbesparingen en productiviteit"
- Andrew Small, Vicepresident, Unified Communications, Mobility, Contact Centre en CPE Portfolio

Dit kan u ook interesseren :