De digitale onderneming beveiligen

De digitale onderneming beveiligen

Cyberbeveiliging

Nu informatie aanvragen

Beveiliging inbouwen in het hart van uw bedrijf

In een digitale economie waarin bedrijven veel meer mensen kunnen bereiken, sneller herhaalde taken kunnen uitvoeren en snellere, betere beslissingen kunnen nemen dan ooit tevoren, spreekt vertrouwen klanten aan. Maar dezelfde kwaliteiten vergroten het effect van fouten en maken de blootstelling aan bedrijfsrisico systematischer. Dat zou kunnen leiden tot het verlies van klanten, marktaandeel en waarde.

Digitaal risico en digitale mogelijkheden zijn twee zijden van dezelfde medaille. Om het vertrouwen te winnen van individuen, ecosystemen en regelgevende instanties in de digitale economie, moeten bedrijven beschikken over een sterke beveiliging in elk stadium van het klanttraject. En beveiliging moet bij nieuwe producten en services in het ontwerp zijn opgenomen. Bedrijven die hieraan kunnen voldoen, zullen het vertrouwen van hun klanten winnen en zullen zelfs worden gezien als voorbeelden voor de digitale toekomst.

Zonder robuuste beveiliging kunnen organisaties niet volledig profiteren van de mogelijkheden om klanten effectiever van dienst te zijn en de verkoop te vergroten. Met een snelle en flexibele aanpak van beveiliging kunnen ze het risico gemakkelijker beheersen binnen hun bedrijven. Organisaties die steeds hun verdedigingsmechanismen aanpassen om het hoofd te bieden aan veranderende bedreigingen en zorgen dat hun beveiliging voldoet aan de nieuwste regelgeving, kunnen hun gegevens, klanten en reputatie beschermen.

Digitale transformatie betekent dat nieuwe werkwijzen en nieuwe technologie worden gebruikt om succes te bereiken. Maar dit brengt nieuwe uitdagingen op het gebied van beveiliging met zich mee.

Overstappen naar de cloud

De cloud is een fundamenteel platform voor digitale transformatie en vandaag de dag onbetwist een integraal onderdeel van de IT-mix, met name voor organisaties met meer ontwikkelde digitale praktijken. Maar drie belangrijke zorgen omtrent de cloud blijven bestaan: gebrek aan controle over beveiliging in de cloud, regelgevings-/nalevingsproblemen en gebrek aan inzicht in cloudgebruik. Met de niet-aflatende groei van de digitale wereld en de vervaging van de traditionele beveiligingsbarrières zijn kritieke en persoonlijke gegevens wijdverbreider en meer blootgesteld aan het risico van bedreigingen geworden. Het overstappen naar de cloud houdt in dat de zichtbaarheid en het beheer van beveiliging moeten worden gecoördineerd met een grotere groep partijen en werkculturen. 

Explosief bedreigingslandschap

Elke dag weer verschijnen er nieuwe beveiligingsbedreigingen om deze nieuwe technologieën te testen en malware neemt toe met ongekende snelheid. Informatie over bedreigingen is essentieel om inzicht te krijgen in het groeiende aanvalsoppervlak. Om effectief te zijn is het echter cruciaal dat dit informatie is op basis waarvan actie kan worden ondernomen, en dat dit ook gebeurt. Beschikken over de juiste mensen met de expertise voor een realtime reactie is van het grootste belang. 

Veranderingen en regelgeving

Steeds meer persoonlijke gegevens worden overgebracht via de cloudinfrastructuren en mogelijk onbeveiligde mobiele apparaten, en in een even snel tempo worden wettelijke kaders opgezet om klantgegevens te beschermen tegen blootstelling. Organisaties moeten goed kijken naar hun bestaande beveiligingsprocessen en -mechanismen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan nieuwe nalevingsvereisten. 

Regelgeving evolueert om klantgegevens te beschermen

Nieuwe regelgeving moedigt organisaties aan om beveiliging in het ontwerp in te bouwen (in tegenstelling tot standaard), maar de bedrijfsstrategie is niet altijd afgestemd op de beveiligingsstrategie, waardoor mogelijke hiaten en kwetsbare plekken ontstaan. CIO's zijn niet altijd precies op de hoogte van de samenstelling van het zakelijke IT-eigendom en besteden uiteindelijk meer tijd aan het onderhouden van bestaande systemen dan aan het zoeken van nieuwe oplossingen. Veel bedrijven worden tegengewerkt door oudere IT en hebben zwakke plekken die teruggaan tot 2011. 

Hoe we kunnen helpen

Voor de mogelijkheden op het gebied van digitale beveiliging zijn drie gebieden te onderscheiden:

  1. Beschermen wat het belangrijkst is. Met andere woorden: uw gegevens beschermen, ongeacht waarheen deze worden overgebracht. 
  2. Big data benutten: beveiligings-, netwerk- en gebruikersapparaten produceren tegenwoordig enorme hoeveelheden gegevens. De huidige uitdaging bestaat uit het snel inzicht krijgen in deze gegevens; in realtime, om interne en externe bedreigingen te detecteren en te voorkomen. 
  3. Voldoen aan regelgeving: u moet uw gehele beveiligingslandschap bekijken, omdat dit de basis vormt van uw inspanningen om de regelgeving na te leven en gegevens te beschermen.


Met vestigingen in meer dan 180 landen die enkele van de grootste bedrijven ter wereld, nationale staten en kritieke nationale infrastructuren ondersteunen, hebben wij een uniek perspectief op cybercriminaliteit. Vanuit onze 14 wereldwijde operationele beveiligingscentra bekijken, ontdekken en voorspellen onze 2500 beveiligingsprofessionals de nieuwste bedreigingen en reageren zij hierop om onze klanten en BT te beveiligen.

Dit kan u ook interesseren :