Overzicht

Overzicht

Inzicht in optimalisatiemogelijkheden

Moderne organisaties veranderen doorlopend door groei, overnames, fusies of consolidaties. Een belangrijk probleem hierbij is de inefficiënte situatie als gevolg van de complexe IT-infrastructuur die zo ontstaat. Het is uitermate belangrijk dat uw organisatie direct kan inspelen op zakelijke uitdagingen en de concurrentie voor kan blijven. Om dit te realiseren, is het essentieel dat u de ondersteunende IT-infrastructuur van uw bedrijf volledig begrijpt en optimaliseert.

VDC Assess is de eerste, onmisbare stap naar een geoptimaliseerde, flexibele en snelle IT-infrastructuur. Met de oplossingen van VDC Assess kan uw IT-infrastructuur snel en eenvoudig in kaart worden gebracht en worden beoordeeld, zodat u kunt vaststellen of en in welke mate deze geoptimaliseerd kan worden.

Neem contact op met uw BT accountmanager of stuur ons een e-mail voor een offerte of meer informatie over VDC Assess en de manier waarop u inzicht krijgt in uw IT-infrastructuur en deze optimaliseert.

Belangrijke functies en voordelen

Uw IT-infrastructuur begrijpen en optimaliseren

VDC Assess biedt uw organisatie de volgende voordelen:

Snel inzicht in optimalisatiepotentieel
Als u vaststelt wat de snelle winstmogelijkheden, technische uitdagingen en bredere risico's van verandering voor de organisatie zijn, krijgt u inzicht in een mogelijke optimale infrastructuur. Zo kunt u moeiteloos bepalen welke volgende stappen prioriteit hebben, terwijl maximale potentiële impact is verzekerd.

Rationalisatie van de infrastructuur
Met VDC Assess krijgt u nauwkeurig inzicht in de reikwijdte van uw actieve ICT-infrastructuur, zodat middelen efficiënter kunnen worden ingezet en overbodige hardware, ondersteuning en softwarelicenties uit de infrastructuur kunnen worden verwijderd.

Toegang tot toonaangevende tools
VDC Assess gebruikt geavanceerde softwaretools die kunnen worden toegepast op vrijwel alle infrastructuren en situaties om snel tot optimale IT-oplossingen te komen.

Minimale belasting van uw mensen en middelen
Met behulp van experts en methoden van BT worden vooraf vastgestelde resultaten behaald. De implementatie vraagt geen grote investering in tijd en geld voor training of softwarelicenties en de inzet van uw schaarse mensen gedurende lange tijd is ook niet nodig.

Het optimalisatieproces dat VDC Assess mogelijk maakt, biedt echter nog meer voordelen. Door VDC Optimise te gebruiken en over te stappen op een cloudinfrastructuur, zoals BT VDC, kunt u ook het volgende realiseren:

 • Lagere operationele kosten: door uw infrastructuur te rationaliseren kunt u de bijbehorende kosten verlagen door consolidatie, virtualisatie en transformatie, waardoor uw investeringen in ICT meer rendement opleveren. Andere kansen voor het identificeren van onnodige uitgaven en verspilling van middelen bieden nog meer mogelijkheden kosten te verlagen.
 • Hogere snelheid en efficiency: dankzij de grotere flexibiliteit van geoptimaliseerde IT-systemen kunt u sneller technische veranderingen doorvoeren, systemen aanpassen aan de veranderende behoeften van uw bedrijf en businessmodellen, toepassingen en bedrijfsstrategieën gemakkelijker invoeren.
 • Minder kans op storingen: nadat al uw systemen zijn beoordeeld en vervolgens geoptimaliseerd, beschikt u over een balans tussen prestaties en beschikbaarheid die gerealiseerd dient te worden in de productie-, test- en ontwikkelomgeving. Deze benadering biedt de mogelijkheid leveringskosten te optimaliseren en garandeert het serviceniveau van belangrijke bedrijfstoepassingen.

Neem contact op met uw BT accountmanager of stuur ons een e-mail voor een offerte of meer informatie over VDC Assess en de manier waarop u inzicht krijgt in uw IT-infrastructuur en deze optimaliseert.

Belangrijke functies

Drie stappen naar geoptimaliseerde IT

De drie fasen van VDC Assess van BT bieden u inzicht in de mogelijkheden en status van uw IT-infrastructuur en de beste opties om deze beter te optimaliseren rekening houdend met de behoeften van uw organisatie.

Discovery
Wanneer u uw organisatie transformeert, bent u er niet als u alleen het eindresultaat voor ogen heeft. Het is ook van belang precies te weten wat uw uitgangspunt is. Met Discovery verzamelt u snel uitgebreide en nauwkeurige informatie over het ICT-netwerk. Zo krijgt u inzicht in de reikwijdte van de actieve infrastructuur, kunt u een vergelijking maken met de verwachtingen en bepalen welke onderdelen u kunt rationaliseren en vereenvoudigen.

Server Optimisation
Een serverinfrastructuur biedt vaak veel mogelijkheden voor snelle optimalisatie omdat maar een deel daadwerkelijk wordt gebruikt. De Server Optimisation-analyse gebruikt softwaretools waarmee gegevens over configuratie en workload van de servers worden vastgelegd, zodat toekomstige optimalisatiemogelijkheden zichtbaar worden. Bij de ontwikkeling van oplossingen wordt rekening gehouden met de organisatiestructuur en zakelijke beperkingen.
Zo kunnen de volgende opties worden overwogen:

 • virtualisatie van het serverpark
 • consolidatie van de platforminfrastructuur, zoals webservers of databases
 • standaardisatie van de serveromgeving, waardoor de infrastructuur minder divers wordt

Platform Optimisation
Met Platform Optimisation krijgt u snel inzicht in de complexiteit, risico’s en benodigde inzet voor het migreren van line-of-business-toepassingen naar een geoptimaliseerde IT-infrastructuur. Drijvende kracht achter de oplossing zijn BT Transformation Architects, die bewezen methoden en tools gebruiken om gegevens vast te leggen over de
infrastructuur, ambities, uitdagingen en de dienstverlening die de organisatie biedt.
Het assessmentmodel kan worden toegepast op één toepassing, meerdere toepassingen in een datacenter of alle toepassingen in een architectuur en bestaat uit de volgende stappen:

1. Definiëren van de omvang, inclusief de minimaal benodigde informatie over toepassingen.
2. Vastleggen van belangrijkste gegevens die nodig zijn voor analyse.
3. Beoordelen van de mogelijkheden.
4. Organiseren van een workshop met belanghebbenden om oplossingen toe te lichten en ervoor te zorgen dat er steun is voor de optimalisatiemethode.

Op basis van de Platform Optimisation kan worden vastgesteld waar snel resultaat te behalen is, mogelijkheden voor verandering worden geformuleerd en stappen voor uitvoering worden bepaald.

Neem contact op met uw BT accountmanager of stuur ons een e-mail voor een offerte of meer informatie over VDC Assess en de manier waarop u inzicht krijgt in de IT-infrastructuur en deze optimaliseert.

Onderdelen van deze oplossing

Een snelle beoordeling van uw IT-behoeften

VDC Assess van BT biedt de benodigde kennis en mogelijkheden voor het beantwoorden van optimalisatievraagstukken, gebruik makend van bewezen tools en methoden die worden afgestemd op uw behoeften en doelstellingen.

De gegevens die worden verzameld en de rapportages hebben betrekking op specifieke problemen die vooraf met u zijn besproken en geïdentificeerd. Zodoende wordt een snel en rendabel assessment mogelijk, waarbij samen met medewerkers de mogelijkheden voor optimalisatie van de IT-infrastructuur nauwkeurig worden vastgesteld.

Als u wilt weten of en hoe u de toepassingeninfrastructuur kunt optimaliseren, kan VDC Assess van BT onder andere helpen bij de volgende zaken:

 • Volumeprobleem: door ongebruikte mogelijkheden te elimineren en serverbuilds en -configuraties te vereenvoudigen, kan BT de bestaande infrastructuur rationaliseren, de efficiency van servers verbeteren en het aantal fysieke servers in het serverpark verlagen.
 • Bestaande, dure platformen aanpakken: BT kan toepassingen migreren of transformeren naar een goedkopere basis, ook geavanceerde platformen met hoge operationele kosten die strategische toepassingen ondersteunen.
 • Innovatie mogelijk maken: BT's innovatieve technologieën en benaderingen helpen u de kosten radicaal te verlagen, waardoor nieuwe businessmodellen mogelijk worden. Dit helpt u geld te besparen, terwijl u toegang heeft tot toonaangevende technologieën en beoogde risico’s het hoofd kunt bieden.
 • Bedrijfsstrategie mogelijk maken: BT helpt een flexibel platform te creëren door middelen af te stemmen op strategische zakelijke behoeften. Zo kunt u oplossingen sneller implementeren en verbeterde dienstverlening bieden middels een flexibele, gestandaardiseerde infrastructuur. BT kan u ook helpen te voldoen aan uw "groene" verplichtingen door stroomverbruik te verlagen, ruimte in het datacenter vrij te maken en de CO2-uitstoot te verminderen.

VDC Assess biedt het inzicht dat veel organisaties nodig hebben om hun IT-infrastructuur te optimaliseren. Of het nu gaat om het verwijderen van overbodige of afgeschreven apparatuur, het virtualiseren van serveromgevingen of het delen van oplossingen mogelijk maken: VDC Assess biedt u de breedste mogelijkheden voor het realiseren van zakelijke IT-doelstellingen. Nadat de basis voor optimalisatie is gelegd, kunnen aanvullende oplossingen als VDC Optimise u en uw teams verder ondersteunen bij het realiseren van de optimalisatie.

Neem contact op met uw BT accountmanager of stuur ons een e-mail voor een offerte of meer informatie over VDC Assess en de manier waarop u inzicht krijgt in uw IT-infrastructuur en deze optimaliseert.

Technische specificaties

De waarheid over uw IT-infrastructuur

Het proces van BT VDC Assess begint met een snelle detectie en analyse van IT-middelen in het netwerk om een duidelijke uitgangspunt vast te stellen. Vervolgens analyseren onze deskundigen de configuraties en workload om een optimale gevirtualiseerde en geconsolideerde infrastructuur te bepalen.

In de volgende fase worden de platformen waarop de zakelijke toepassingen draaien geanalyseerd, waarbij mogelijkheden voor betere standaardisatie en efficiency worden gezocht. Met de resultaten van VDC Assess kan worden vastgesteld welke voorwaarden en aanpak nodig zijn voor de implementatie van een geoptimaliseerd platform, bijvoorbeeld het Virtual Data Centre (VDC)- aanbod van BT. BT VDC is een gehoste datacenterinfrastructuur
die de mogelijkheid biedt uw eigen oplossing te creëren, implementeren, controleren en beheren met behulp van een selfserviceportal.

Neem contact op met uw BT accountmanager of stuur ons een e-mail voor een offerte of meer informatie over VDC Assess en de manier waarop u inzicht krijgt in uw IT-infrastructuur en deze optimaliseert.

Wie zijn onze klanten?

De middelen afstemmen op de zakelijke behoeften

VDC Assess is met name geschikt voor organisaties die:

 • een grote, slecht benutte IT-infrastructuur hebben die de operationele efficiency en groeimogelijkheden ondermijnt
 • problemen hebben met de definitieve afschrijving of ondersteuning van bestaande infrastructuur, toepassingen en oplossingen
 • mogelijk niet over alle kennis en vaardigheden beschikken om de business case voor een IT-optimalisatieprogramma op te stellen
 • momenteel een verandering doormaken door een wijzigende bedrijfsvoering, fusie, overname of sluiting van afdelingen
 • openstaan voor innovatie en van plan zijn de bedrijfsprestaties te verbeteren met behulp van geavanceerde IT-mogelijkheden

Neem contact op met uw BT accountmanager of stuur ons een e-mail voor een offerte of meer informatie over VDC Assess en de manier waarop u inzicht krijgt in uw IT-infrastructuur en deze optimaliseert.

Beschikbaarheid

VDC Assess is op dit moment beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Italië, de Benelux en Duitsland

Waarom BT?

Meer weten?

Het bepalen van verandermogelijkheden kan heel complex zijn, waarbij veel verschillende aspecten en gebieden moeten worden beoordeeld voor het beste resultaat. Teneinde u te helpen bij het opstellen van optimalisatieplannen die aansluiten bij uw bedrijfsfactoren, bieden BT-oplossingen snel resultaten aan de hand waarvan actie kan worden ondernomen.

Als er net een start is gemaakt met het opstellen van optimalisatieplannen en u meer inzicht wenst in wat VDC Assess u eventueel te bieden heeft, kunnen we tijdens een eendaagse workshop kijken naar mogelijke resultaten en toepassing daarvan op uw omgeving en uitdagingen.

Neem contact op met uw BT accountmanager of stuur ons een e-mail voor een offerte of meer informatie over VDC Assess en de manier waarop u inzicht krijgt in uw IT-infrastructuur en deze optimaliseert.

Doorlooptijd

Neem contact op met uw BT accountmanager of stuur ons een e-mail voor een offerte of meer informatie over VDC Assess en de manier waarop u inzicht krijgt in uw IT-infrastructuur en deze optimaliseert.