Producten & Oplossingen

VDC Optimise

Overzicht

Overzicht

IT-optimalisatie kan de operationele efficiency sterk verbeteren

Operationele effectiviteit en efficiency zijn in hoge mate afhankelijk van de mogelijkheden van de IT-infrastructuur voor bedrijfstoepassingen. VDC Optimise maakt gebruik van een bewezen methode om u te begeleiden bij de benodigde veranderingen voor het optimaliseren van de infrastructuur. Het helpt u onnodige kosten te elimineren, de inzet van bedrijfsmiddelen en mensen te maximaliseren, de time-to-market te verbeteren en de diversiteit in platformen te verminderen.

VDC Optimise volgt een methodegerichte benadering voor het optimaliseren van de infrastructuur voor bedrijfstoepassingen. Deze benadering biedt u inzicht in de mogelijkheden en investering en helpt u de juiste keuze te maken, het risico te beheersen en veranderingen door te voeren in diverse omgevingen.

Neem contact op met uw BT accountmanager of stuur ons een e-mail voor een offerte of meer informatie over VDC Optimise en de manier waarop u inzicht krijgt in de IT-infrastructuur en deze optimaliseert voor een maximale efficiencyverbetering.

Belangrijke functies en voordelen

Door optimalisatie maakt u beter gebruik van uw ICT-middelen

VDC Optimise en de migratie naar een cloudinfrastructuur, zoals BT VDC, helpt uw organisatie het volgende te bereiken:

 • Lagere operationele kosten. Rationalisatie van de infrastructuur helpt u de bijbehorende kosten te verlagen door consolidatie, virtualisatie en transformatie, waardoor uw investeringen in ICT meer rendement opleveren. Doordat onnodige uitgaven en verspilling van middelen ook op andere manieren kunnen worden vastgesteld en tegengegaan, beschikt u over mogelijkheden de kosten nog verder te verlagen.
 • Hogere snelheid en meer efficiency. Dankzij de grotere flexibiliteit van geoptimaliseerde IT-systemen kunt u sneller technische veranderingen doorvoeren, systemen aanpassen aan de veranderende behoeften van het bedrijf en businessmodellen, toepassingen en bedrijfsstrategieën gemakkelijker invoeren.
 • Minder kans op storingen. Nadat al uw systemen en de optimalisatiemogelijkheden daarvan zijn beoordeeld, beschikt u over een te realiseren balans tussen prestaties en beschikbaarheid voor productie-, test- en ontwikkelomgevingen. Met deze benadering kunnen de leveringskosten worden geoptimaliseerd en is het serviceniveau van belangrijke bedrijfstoepassingen gegarandeerd.
 • Beter voor het milieu. De schadelijke invloed van datacenters op het milieu kan worden verminderd, omdat er minder fysieke ruimte nodig is en bovendien de uitstoot en het energieverbruik worden gereduceerd.

Neem contact op met uw BT accountmanager of stuur ons een e-mail voor een offerte of meer informatie over VDC Optimise en de manier waarop u inzicht krijgt in de IT-infrastructuur en deze optimaliseert voor een maximale efficiencyverbetering.

Belangrijke functies

Onze inzichten bieden u toegevoegde waarde

Ons netwerk- en IT-perspectief helpt u de volledige waarde van de IT-infrastructuur te benutten. De volgende kenmerken van VDC Optimise dragen daaraan bij:

Bewezen succesvolle methode
Uit onze implementaties is gebleken dat infrastructuurkosten tot meer dan 60% afnemen zodat aanzienlijk wordt bespaard op beheer- en platformkosten. Onze methodische aanpak levert meer op dan alleen virtualisatie. Consolidatie en transformatie van het platform zorgen voor nog meer efficiency.

Signalering van optimalisatiemogelijkheden
Dankzij onze unieke benadering wordt snel duidelijk welke optimalisatieactiviteiten nodig zijn voor implementatie. Prioriteiten stellen en een focus op de eerste optimalisatiedoelstellingen kunnen een belangrijk onderdeel vormen van de strategie die wij aanbevelen.

Beperken van risico’s
Door gebruik te maken van best practices en onze ervaring met optimalisatieprojecten zijn de analyseresultaten gedetailleerd geformuleerd en direct in praktijk te brengen. Onze processen en tools gebruiken voor het omgaan met risico’s een herhaalbare methode en minimum kwaliteitseisen. Doordat u al in een vroeg stadium bekend bent met het optimalisatieplan heeft u voldoende tijd om barrières die succes in de weg staan te identificeren en aan te pakken.

Rendabele implementatie met VDC Optimise
De optimalisatiemethode kan snel worden gedeeld, uitgelegd en ingevoerd in diverse teams, zodat bestaande middelen optimaal worden benut. Als voor 'uitdagende' toepassingen een complexe optimalisatie nodig is, worden betrouwbare, gecertificeerde en deskundige externe partijen ingeschakeld.

Transparantie
We formuleren een optimalisatiestrategie waarbij rekening wordt gehouden met prioriteiten van belanghebbenden. Op basis hiervan wordt een duidelijk stappenplan ontwikkeld, waarin ook het eigendomsrecht van de klant en leveringsverplichtingen zijn opgenomen. De uitvoering wordt vervolgens aangestuurd door een ervaren programmamanager, met steun van een Transformation Architect.

Neem contact op met uw BT accountmanager of stuur ons een e-mail voor een offerte of meer informatie over VDC Optimise en de manier waarop u inzicht krijgt in de IT-infrastructuur en deze optimaliseert voor een maximale efficiencyverbetering.

Onderdelen van deze oplossing

Een stapsgewijs optimalisatietraject

VDC Optimise wordt in meerdere fasen opgeleverd waarbij mogelijkheden achtereenvolgens worden geïdentificeerd, gekwalificeerd en overeengekomen. Gebruik makend van de resultaten van VDC Assess of een soortgelijke exercitie waarmee uw huidige ICT-infrastructuur in kaart is gebracht, worden de volgende fasen doorlopen:

Controlefase: in deze fase worden een gedetailleerd plan en de te volgen route naar de doelarchitectuur opgesteld en wordt de belangrijkste informatie voor uw business case geleverd. Deze fase omvat het volgende:

 • vaststellen gedetailleerde informatiebronnen over toepassingen zodat uitvoerbare migratieplannen kunnen worden opgesteld en een totaalplan kan worden gemaakt
 • vatstellen van benodigde teams en kennis en vaardigheden
 • voordelen analyseren en business case opstellen
 • leveringsplan opstellen, rekening houdend met complexiteit, tijdslijn, financiering en operationele behoeften.

Uitvoeringsfase: in deze fase van een VDC Optimise-project wordt gebruik gemaakt van een reeks kwaliteitsgebonden stappen voor de overgang naar de afgesproken geoptimaliseerde omgeving. Een aantal van de belangrijkste aspecten zijn:

 • Ontwerp voor optimalisatie van toepassingenplatform: ontwerpen van een infrastructuuroptimalisatieplan en een checklist voor elke betrokken toepassing.
 • Plan voor de overgang: de diverse migraties onderbrengen in een plan voor de overgang met behulp van onze transformatietools en het migratieframework.
 • Gedetailleerd technisch implementatieplan: inclusief rollen, verantwoordelijkheden en kwaliteitskader voor resources.
 • Implementatie: een goedgekeurde toepassingenconfiguratie uitrollen in een live-omgeving die in bedrijf is.

Als u wilt weten of en hoe u uw applicatie-infrastructuur kunt optimaliseren, kan BT VDC Assess u helpen met de volgende kwesties:

 • Volumeprobleem: door ongebruikte mogelijkheden te elimineren en serverbuilds en -configuraties te vereenvoudigen, kan BT de bestaande infrastructuur rationaliseren, de efficiency van servers verbeteren en het aantal fysieke servers in het serverpark verlagen.
 • Bestaande, dure platformen aanpakken: BT kan toepassingen migreren of transformeren naar een goedkopere basis, ook geavanceerde platformen met hoge operationele kosten die strategische toepassingen ondersteunen.
 • Innovatie mogelijk maken: BT's innovatieve technologieën en benaderingen helpen u de kosten radicaal te verlagen, waardoor nieuwe businessmodellen mogelijk worden. Dit helpt u geld te besparen, terwijl u toegang heeft tot toonaangevende technologieën en beoogde risico’s het hoofd kunt bieden.
 • Bedrijfsstrategie mogelijk maken: BT helpt een flexibel platform te creëren door middelen af te stemmen op strategische zakelijke behoeften. Zo kunt u oplossingen sneller implementeren en verbeterde dienstverlening bieden middels een flexibele, gestandaardiseerde infrastructuur. BT kan u ook helpen te voldoen aan uw 'groene' verplichtingen door stroomverbruik te verlagen, ruimte in het datacenter vrij te maken en uw CO2-uitstoot te verminderen.

Neem contact op met uw BT accountmanager of stuur ons een e-mail voor een offerte of meer informatie over VDC Optimise en de manier waarop u inzicht krijgt in uw IT-infrastructuur en deze optimaliseert voor een maximale efficiencyverbetering.

Technische specificaties

Met VDC Optimise realiseert u veel meer kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen dan met alleen servervirtualisatie, dat nauwelijks bijdraagt aan het vereenvoudigen van de managementcomplexiteit, de aanpak van licentiekosten of de verbetering van het IT-beleid. Met onze benadering biedt optimalisatie ook toegevoegde waarde voor de volgende gebieden:

 • Consolidatie: hiermee kunnen onderdelen van de infrastructuur, zoals traditionele web-,
  toepassings- en databaseservers, worden overgezet naar consistente, veilige gedeelde platformen.
 • Transformatie: maakt de migratie van secundaire platformen naar een strategische, goedkopere voorzieningeninfrastructuur mogelijk.

Door met VDC Optimise een migratie naar oplossingen als Virtual Data Centre (VDC) van BT uit te voeren, bent u zeker dat direct het optimale voordeel wordt behaald. En maximale flexibiliteit levert ook in de toekomst rendement op. BT VDC is een gehoste datacenterinfrastructuur die de mogelijkheid biedt uw eigen oplossing te creëren, implementeren, controleren en beheren met behulp van een selfserviceportal.

Neem contact op met uw BT accountmanager of stuur ons een e-mail voor een offerte of meer informatie over VDC Optimise en de manier waarop u inzicht krijgt in de IT-infrastructuur en deze optimaliseert voor een maximale efficiencyverbetering.

Wie zijn onze klanten?

Uw middelen afstemmen op uw zakelijke behoeften

VDC Optimise is met name geschikt voor organisaties die:

 • een grote, slecht benutte IT-infrastructuur hebben, die de operationele efficiency en groeimogelijkheden ondermijnt
 • problemen hebben met de definitieve afschrijving of ondersteuning van bestaande infrastructuur, toepassingen en oplossingen
 • mogelijk niet over alle kennis en vaardigheden beschikken om de business case voor een IT-optimalisatieprogramma op te stellen
 • momenteel een verandering doormaken door een wijzigende bedrijfsvoering, fusie, overname of sluiting van afdelingen
 • openstaan voor innovatie en van plan zijn bedrijfsprestaties te verbeteren met behulp van geavanceerde IT-mogelijkheden

Neem contact op met uw BT accountmanager of stuur ons een e-mail voor een offerte of meer informatie over VDC Optimise en de manier waarop u inzicht krijgt in de IT-infrastructuur en deze optimaliseert voor een maximale efficiencyverbetering.

Beschikbaarheid

VDC Optimise is op dit moment beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Italië, de Benelux en Duitsland.

Waarom BT?

Meer weten?

Het bepalen van verandermogelijkheden kan heel complex zijn, waarbij veel verschillende aspecten en gebieden moeten worden beoordeeld voor het beste resultaat. Teneinde u te helpen bij het opstellen van optimalisatieplannen die aansluiten bij uw bedrijfsfactoren, bieden BT-oplossingen snel resultaten aan de hand waarvan actie kan worden ondernomen.

Als u de infrastructuur en optimalisatiemogelijkheden al heeft beoordeeld en u uw plannen wilt uitvoeren, kan BT u helpen met VDC Optimise. Als u nog bezig bent met de beoordeling van uw infrastructuur, biedt VDC Assess een methode en aanpak om vast te stellen waar de mogelijkheden voor verandering liggen. Is er daarentegen net een start gemaakt met het opstellen van optimalisatieplannen en wenst u meer inzicht in wat VDC Assess te bieden heeft, dan kunnen we tijdens een eendaagse workshop kijken naar mogelijke resultaten en de toepassing daarvan op uw omgeving en uitdagingen.

Neem contact op met uw BT accountmanager of stuur ons een e-mail voor een offerte of meer informatie over VDC Optimise en de manier waarop u inzicht krijgt de IT-infrastructuur en deze optimaliseert voor een maximale efficiencyverbetering.

Doorlooptijd

Neem contact op met uw BT accountmanager of stuur ons een e-mail voor een offerte of meer informatie over [naam oplossing] en de manier waarop u [belangrijkste voordeel van oplossing].