Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nu informatie aanvragen

BT helpt klimaatverandering aan te pakken

Maatschappelijke verantwoordelijkheid zit in ons DNA. We blijven onze CO2-uitstoot verlagen, gemeenschappen ondersteunen, klanten helpen en onze medewerkers de mogelijkheid bieden een positief verschil te maken.

BT heeft in Nederland de afgelopen twee jaar aanzienlijke resultaten geboekt op het gebied van energiereductie. In de periode 2012-2014 realiseerden we een besparing van bijna 10%, wat zich vertaalt in 2.748 ton minder CO2-uitstoot. Ter vergelijking: om deze hoeveelheid CO2 te compenseren, zouden bijna 140.000 bomen een jaar lang moeten groeien. Het merendeel van BT’s besparingen komt voort uit het efficiënter inrichten van zijn netwerk- en datacenter infrastructuur. Het aanpakken van de klimaatverandering is één van de drie pijlers van BT’s MVO-strategie. BT was één van de ICT-bedrijven die in 2010 vrijwillig de MeerJarenAfspraak (MJA) Energie Efficiëntie ondertekende. De MJA is een overeenkomst tussen de overheid en bedrijven, instellingen en gemeenten. ICT-bedrijven die toetreden, spannen zich gezamenlijk in om hun energie-efficiëntie - de hoeveelheid benodigde energie per eenheid product of dienst - jaarlijks met gemiddeld 2% te verbeteren. Het beoogde eindresultaat is een sector-brede efficiëntieverbetering van 30% in 2020 ten opzichte van 2005.

Binnen zijn huidige energie-efficiëntieplan (EEP) beoogt BT tegen eind 2016 een efficiëntieverbetering van 45% te bewerkstelligen ten opzichte van 2012. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door het vervangen van de airconditioning in de netwerk nodes (knooppunten in het netwerk), het verhogen van de temperatuur in de datacenters - zodat minder hoeft te worden gekoeld - en het optimaliseren van de vrije koeling in de datacenters. Alle drie de datacenters van BT in Nederland voldoen volledig aan de Europese datacenter energiegedragscode.

BT Benelux en Johan Cruyff Foundation Samen zetten we de jeugd in beweging

BT en de Johan Cruyff Foundation helpen jonge mensen vooruit.

     

BT leert kinderen en jongeren, communiceren. Door digitale barrières weg te werken, bieden we hen kansen en stimuleren we hen om zich te ontwikkelen.

De Johan Cruyff Foundation

De Johan Cruyff Foundation is in 1997 gegroeid uit de wens van ex-topvoetballer Johan Cruijff om kinderen aan het bewegen te krijgen. De Foundation doet dat door ‘Cruyff Courts’ aan te leggen (openbare voetbalveldjes waardoor kinderen hun speelruimte terugkrijgen), door sportprojecten voor kinderen met een handicap te ondersteunen en door het organiseren van unieke sportevenementen voor de jeugd. Wereldwijd zijn er al 140‘Cruyff Courts’; De meeste liggen in Nederland. Maar er zijn er ook al in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Marokko, Zuid-Afrika, Israël en Brazilië.

U vindt meer over de Johan Cruyff Foundation op www.cruyff-foundation.org

Hoe helpt BT de Johan Cruyff Foundation?

BT investeert in 2011 en 2012 maar liefst € 100.000 aan geld, tijd en middelen in dit unieke Benelux-partnership. De focus ligt op Meedoen, Leren, Winnen, het trainingsprogramma voor jongeren van de Cruyff Foundation.

Concrete initiatieven:

    
 • BT Learning Solutions bouwt een online platform uit, de basis voor een e-learningprogramma voor kinderen en een ‘train the trainer’-cursus. Via dit platform kunnen jongeren, coaches en buurtwerkers best practices delen.
 • BT stelt zijn cloud-based Virtual Data Centre (VDC) service ter beschikking en geeft de Cruyff Foundation toegang tot telepresence-faciliteiten in Nederland, België, Spanje en Brazilië. Zo spaart de organisatie tijd en verplaatsingen bij contacten met lokale partners en stakeholders. De ecologische voetafdruk van de Cruyff Foundation wordt meteen een stuk kleiner. Of hoe een sociaal project ook een positieve impact op het milieu heeft.
 • BT-medewerkers dragen als vrijwilligers mee bij tot het succes van de verschillende activiteiten van de Cruyff Foundation. Voor 2011 selecteerden we 5 evenementen waaraan BT-medewerkers een bijdrage kunnen leveren.
     
 • De Johan Cruyff Foundation en BT hebben ook de gezamenlijke ambitie om het eerste Belgische ‘Cruyff Court’ - een veilige speelplaats voor kinderen - te openen in de omgeving van Brussel. Beide partijen zetten zich in om hiervoor extra sponsors aan te trekken in het Olympisch jaar 2012.

Meedoen, Leren, Winnen

     

Meedoen, Leren, Winnen is een project dat jongeren via de ‘Cruyff Courts’ bij hun eigen buurt betrekt. Gedurende een periode van 6 tot 8 weken leert een groep van ongeveer 8 à 10 jongeren hoe zij zélf een evenement voor hun wijk organiseren, een voetbaltoernooi bijvoorbeeld. Naast educatie is het bijbrengen van normen en waarden – gebaseerd op de 14 regels van Johan Cruijff – een belangrijk onderdeel van dit project.

Zelf duurzaam ondernemen en anderen helpen om dat te doen

1. Eigen initiatieven: CO2-uitstoot verminderen en energie-efficiëntie verbeteren

   
 • BT gebruikt alleen 100% groene stroom
  Al onze kantoren en datacentra in België en Nederland werken op 100% duurzaam geproduceerde stroom. In België en Nederland kopen we onze groene stroom in bij Nuon.
 • BT is ISO 14001 gecertificeerd
  Het milieubeheersysteem van BT in België en Nederland is ISO 14001 gecertificeerd. Door deze norm te hanteren, beheersen en beperken we de milieurisico’s. ISO 14001 is hier niet verplicht, maar we vinden het belangrijk om aan alle opgelegde eisen te voldoen.
 •  BT neemt deel aan de MeerJarenAfspraak (MJA) Energie Efficiëntie
  BT is een van de vooraanstaande ICT-bedrijven die vrijwillig de MeerJarenAfspraak (MJA) Energie Efficiëntie ondertekende. Deze MJA is een overeenkomst met het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. ICT-bedrijven die toetreden, spannen zich gezamenlijk in om hun energie-efficiëntie jaarlijks met gemiddeld 2% te verbeteren. Resultaat: een verbetering van 30% in 2020 ten opzichte van 2005.

Op korte termijn betekent dit dat we zelf actief werken aan ons eigen energieverbruik. Daaruit vloeien ook ‘best practices’ voort waarmee onze klanten – over sectorgrenzen heen – energiebesparingen kunnen realiseren.

De MeerJarenAfspraak (MJA) Energie Efficiëntie in de praktijk bij BT

 • Slimmer ventileren beperkt het gebruik van ventilatiesystemen en airco’s in onze datacentra en ons netwerkcentrum. Door koudere buitenlucht naar binnen te halen, sparen we de koelsystemen in het gebouw.
 • Ons optimalisatieteam beperkte ook het verbruik van de backup-systemen.
 • We delen onze serverruimtes in het datacentrum doordachter in en vermijden zo dat we koude en warme lucht vermengen. Resultaat: de koude lucht wordt efficiënter gebruikt.
 • We vervangen oude en vaak inefficiënte apparatuur door efficiëntere nieuwe apparaten die gebruik maken van virtualisatie-oplossingen.
 • Dankzij Flexible Working solutions slaagden we erin om onze kantoorruimte in Amsterdam efficiënter te gebruiken alsmede onze werknemers efficiënter te laten samenwerken.

Andere maatregelen waarmee we energie en kosten besparen

 • Dankzij Telepresence-oplossingen in Amsterdam en Brussel reduceerden we ons vliegtuiggebruik met 60% (een CO2-reductie van 70 ton en een besparing van 300.000 euro). Telepresence-vergaderingen tussen mensen in Brussel en Amsterdam bespaarden 81.250 autokilometers (een CO2-reductie van 15 ton).
 • Ons Smart Mobility Plan en onze maatregelen om flexibel werken te promoten, besparen tijd en energie. Bovendien verminderen ze vervuiling en verbeteren ze de work-life balance.

2. Oplossingen voor onze klanten: bouwen aan een duurzame organisatie

We helpen u om kosten te besparen en de CO2 voetafdruk van uw bedrijf of organisatie te verkleinen. Onze eigen ervaringen – in de Benelux en elders – komen daarbij goed van pas. We bundelden onze inzichten tot direct inzetbare innovatieve producten en services die u snel echte besparingen opleveren.

 • Carbon Impact Assessment

Met deze consultancyservice helpen wij u om een duurzame strategie op maat van uw bedrijf te ontwikkelen. Zo kunt u uw kosten verlagen, de impact van uw ICT op het milieu verminderen en – net als BT – uw groene ICT-ervaringen vertalen naar andere departementen. U speelt vandaag al in op de wetgeving van morgen. En u verbetert uw imago en uw concurrentiepositie.